Ala là gì ?

Giới thiệu về ala

Giới thiệu về ala

5-ALA tồn tại trong cơ thể của tất cả sinh vật, từ động vật vi sinh cho đến cả con người. 5-ALA có thành phần hoàn toàn tự nhiên, và có thể được coi là khởi nguồn của sự sống đối với tất cả các sinh vật. Xem tiếp

Ala là gì ?

Ala là gì ?

LA là cụm từ viết tắt cho chất Aminolevulinic Acid, là một nguyên tố có trong cơ thể của tất cả các loài thực vật và sinh vật bao gồm cả con người. Ở thực vật 5-ALA góp phần trong quá trình tổng hợp chất diệp lục phục vụ cho quá trình quang hợp của cây. Xem tiếp

Sản phẩm

Gọi : 1800-5454-28 | 0988 222 661