Bằng chứng thực tế về hiệu quả của thực phẩm chức năng ALA

 

Kết quả kiệm nghiệm đường huyết của người dùng cung cấp cho HÍT vào ngày 25/05/2016.

Khách hàng là cô Bảy, sau thời gian gần 7 tháng sử dụng thực phẩm chức năng ALA Bio Zn, chỉ số HbA1c trong mấu của cô đã giảm đáng kể.

*** Tất cả hình ảnh và thông tin cá nhân đều được khách hàng đồng ý cho phép sử dụng.

LƯU Ý: Hiệu quả của ALA là khác nhau ở mỗi người, còn phụ thuộc vào cơ địa và hiện trạng sức khoẻ.

 

Kết quả xét nghiệm lần đầu

Chỉ số HbA1c ngày 14/10/2015 là 8.5% vượt mức bình thường 3.0%

 

 

Kết quả xét nghiệm sau thời gian sử dụng ALA Bio Zn

Ngày 25/05/2016 - Chỉ số HbA1C là 6.8%, chỉ cao hơn mức bình thường 0.8%

 

 

Xem thêm các kiểm chứng của những người dùng khác